Møde d. 24-1-06

 

Til stede:

Mette Kjær Larsen

Joan Nielsen

Signe Bagger Christensen

Linda Madsen

 

Christina Berg

Anne Stine Berg

Karina Olsen

Carsten Berg

Fraværende:

Jørgen Tetzschner

Per Hansen

Lotte Kuhlmann

 

 

Referent: Carsten Berg

 

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne skriver under på, at de er bekendte med overenskomsten mellem kommunen og banken, vedtægterne og forretningsordenen bestyrelsen.

 

Konstituering:

 • Formand: Joan Nielsen
 • Næstformand: Mette Kjær Larsen
 • Sekretær: Carsten Berg

Bestyrelseslisten blev tilrettet, så den kan lægges på MiniGiros hjemmeside.

 

2. Nyt fra bestyrelsesformanden

Intet

 

3. Orientering fra institutionen.

Personale:

 • Der ansøgningsfrist på den ledige pædagogstilling hos Kuverterne torsdag d. 26-1-06.
 • Lotte pædagog hos Stemplerne er gravid.
 • Denice pædagog hos Stemplerne er gravid.
 • Ann-Joon vikar i vikariat hos Rykkerne er fratrådt pr. 31-12-05, da hun er taget et halvt år til Indien.
 • Malou har overtaget vikariatet indtil Karina kommet tilbage fra forældreorlov.

Tragisk hændelse i MiniGiro:

 • Bestyrelsen blev orienteret om hændelsen.

Pædagogisk weekend d. 10 – 11/3-06:

 • Husk at MiniGiro er lukket fredag d. 10/3, hvor man selv skal finde pasning.
 • Vi skal kikke på indhold og struktur for vores møder i MiniGiro. Som konsulent har vi Thorleif Frøkjær.

Legeplads:

 • De er ved at lægge sidste hånd på legepladsen, hvorefter den skal godkendes af legepladskonsulenten fra Høje-Taastrup kommune.
 • Der bliver holdt en indvielsesfest d. ?

KVIK:

 • Vi har lavet en konsensusgruppe bestående af ledelsen, sikkerhedsrepræsentanten og tillidsmanden for pædagogmedhjælperne.
 • De enkelte skal have lavet deres evaluering inden d. 3-2-06. D. 8-3-06 holdes konsensusmøde, hvor evalueringen sammenfattes og sendes til høring i personalegruppen d.  6-3-06. Herefter udvælges 2 fokusområder, der skal arbejdes videre med.

4. Budget.

Budget 2005.

 • Budgetopgørelsen blev fremlagt, gennemgået og taget til efterretning.
 • Der forventes et overskud på ca. 12.000 kr. samt 11.675 kr. i hårdehvidvarepuljen, som overføres til næste år.

Budgetforslag 2006.

 • Personalets budgetforslag blev gennemgået.
 • Forældrebetalingen til koloni stiger til 200 kr.
 • Der indkøbes en ny klapvogn.
 • Der bliver indkøbt en industriopvaskemaskine til køkkenet, da vi har fået et godt tilbud. Den vil koste ca. 31.000 med opstilling og tilbehør.
 • Der er kommet et forslag fra en forældre om, at vi indkøber trafiksikre overtræksveste med navn og telefonnumre på MiniGiro, som børnene kan have på, når de er på tur.
 • Det synes bestyrelsen var en god ide, som bliver bragt videre til personalet, som tager stilling til om vestene skal indkøbes.

5.  Temaer og mål.

Evaluering af temaer og mål for 2005.

     Blev taget til efterretning.

 

Forslag til temaer og mål for 2006.

     Blev taget til efterretning.

 

6. Dato for kommende møder.

Onsdag d. 22-3-06 kl. 17,00, hvor Carsten kommer med et oplæg om pædagogiske læreplaner.

Tirsdag d. 13-6-06 kl. 17,00, hvor stuernes handle- og læreplaner skal evalueres.

Torsdag d. 31-8-06 kl. 17,00, hvor der er høring i forhold til kommunens budgetforslag for 2007.

 

7. Evt.

På mødet blev der spurgt til / drøftet:

 • Børn alene på legepladsen:
  • I vores retningslinier for tilsyn, som kan findes på www.minigiro.htk.dk under virksomhedsplan står: Der må max. være 4 børnehavebørn på legepladsen alene. Stuens personale skal mindst hvert 10. min. ud på legepladsen for at føre tilsyn, det er ikke nok at kikke gennem stuens vinduer.”
  • Der blev spurgt om, der må være et barn alene på legepladsen? Det må de godt, men det er ikke særligt attraktivt blandt børnene
 • Personalet kendskab til førstehjælp:
  •  På vores personalelørdag i marts 2004 fik alle et 6 timers førstehjælpskursus, men det er en god ide at få det genopfrisket løbende, bl.a. for der kommer nye medarbejdere til.
 • Kursus i brandslukning:
  • Vi har gået bort fra at få nogen ud til MiniGiro, fordi det er dyrt.
  • Mette vil undersøge, hvad det vil koster, hvis vi kommer på en brandstation, som de har gjort på hendes arbejde.