Møde d. 13-6-06

 

Bestyrelsesmøde i MiniGiro

tirsdag d. 13-6-06 er aflyst.

 

Efter aftale med bestyrelsesformanden har jeg besluttet at aflyse mødet.

 

Vi skulle have haft evaluering af stuerne handle- og læreplaner på dagsordenen, men stuerne er så travlt optaget med at lave de forskellige aktiviteter, de har planlagt, så der er ikke blevet tid til at forberede en overordnet dokumentation og evaluering til brug for bestyrelsen.

 

Desuden er nogle af medarbejderne i gang med at være på kursus i læreplaner.

 

Høje-Taastrup kommune vil i løbet af august fremlægge en overordnet beskrivelse for, hvordan vi skal lave og bruge dokumentation og evaluering i forhold til bestyrelse og kommune.

 

På budgetområdet har kommunen endnu ikke kommet med konkrete tiltag på, hvor en eventuel besparelse på daginstitutionsområdet skal se ud.

 

Næste bestyrelsesmøde er planlagt til torsdag d. 31-8-06.

 

 

I ønskes en god og varm sommer

 

Carsten