Møde d. 26-3-07

Bestyrelsesmøde i MiniGiro d. 26-3-07.

 

 

Til stede:

Joan Nielsen

Mette Kjær Larsen

Linda Madsen

Charlotte Lykkegård

 

Ayse Özüpek

Per Hansen

Carsten Berg

Fraværende:

Signe Bagger Christensen

Dorthe Bruhn Kyhnæb

Lotte Kuhlmann

Hanne Rasmussen

 

Referent:                                      

Carsten Berg

 

Dagsorden:

1. Nyt fra bestyrelsesformanden

Intet.

 

2. Orientering fra institutionen.

Personale:

 • Denise, pædagog hos Stemplerne, fratræder sin stilling pr. 31-3-07.
 • Ulla., pædagog, p.t. orlovsvikar, bliver ansat i Denises stilling.
 • Barselsvikariatet for Karina, pædagogmedhjælper hos Kuverterne, er opslået. Der er ansættelsessamtaler d. 28-3-07.
 • Christian, pædagogmedhjælper hos Rykkerne, tiltræder pr. 1-4-07.

Brugerundersøgelse:

Høje Taastrup kommune gennemført en brugerundersøgelse i uge 43. Carsten modtog rapporten af undersøgelsen i eftermiddags, han har ikke nået at nærlæse den endnu.

Der er nogle fejl i den, som kommunen vil have ændret før den officielt bliver udsendt.

Forældrenes tilfredshed med daginstitutionerne i Høje Taastrup ligger lidt under gennemsnittet på landsplan, i regionen og i forhold til kommuner af samme størrelse.

62, 7 % af MiniGiro’s forældre har svaret. Deres tilfredshed ligger generelt i den øvre ende af skalaen.

Tilfredshedsundersøgelsen vil blive gennemgået nærmere på et kommende bestyrelsesmøde, når medlemmerne har nået at gennemlæse den.    

APV/Trivselsundersøgelse:

Undersøgelsen blev foretaget i løbet af januar, hvor medarbejderne har skullet svar i forhold til deres nærmeste leder – dvs. at der er 3 rapporter i forhold til MiniGiro. De 2 af dem modtog vi i fredags, den 3. er ikke blevet offentliggjort, da der er mindre end 5 i svargruppen.

Carsten vil bede om en rapport, som giver et samlet billede ud fra de 3 rapporter.

Dette vil blive gennemgået på et kommende bestyrelsesmøde.

Legeplads:

Der er stadig problemer med drænet på legepladsen. Der er aftalt møde med Henrik fra Henka – firmaet som lavede legepladsen, Frank - Høje-Taastrup kommunes legepladskonsulent d. 30-3-07.

Køkken:

 • Levnedsmiddelkontrollen har pga. slidtage forlangt, en udskiftning af  gulvbelægning, dør, karme, skuffer og skabslåger.
 • En snedker anbefalet af kommunen har udarbejdet et tilbud, dels på renovering – ca. 25.000 kr., samt på en udskiftning af køkkenelementer – ca.
 • Tilbudet er videresendt til Høje-Taastrup kommune, hvor vi afventer svar.
 • Bestyrelsen forslog, at der blev indhentet endnu et tilbud. Per vil finde nummeret på en snedker.
 • Bestyrelsen besluttede, at hvis kommunen ikke vil give noget, må vi selv betale for et nyt køkken af god kvalitet og fordele udgiften over flere år.

 

3. Budget.

Budget 2006:

 • På rammebeløbet var der et overskud på 30.750 kr. + 31.875 kr. fra hårde hvidvare kontoen.
 • På det almindelige lønbudget var der et underskud på 471 timer svarende til 62.100 kr.
 • På vikarpuljen til langtidssygdom og barsel er det et underskud på 841.900 kr.
 • Godkendelse af driftsregnskab for 2006.

Bestyrelsen underskrev driftsregnskabet.

Budget 2007:

 • Budgetopgørelsen blev fremlagt:

Bestyrelsen tog det til efterretning.

 

4. Nedlæggelse af stuetelefoner.

Danske Bank har lavet deres telefonsystem om. Desværre ønsker banken ikke at medtage telefonerne på vores stuer i deres omlægning, så derfor er det ikke længere muligt, at ringe til den enkelte stue.

 

5. Evt.

Intet