Møde d. 28-8-07

 

Bestyrelsesmøde i MiniGiro

tirsdag d. 28-8-07 er flyttet.

 

 

Efter aftale med bestyrelsesformanden har jeg besluttet at flytte mødet til:

 

Mandag d. 24-9-07 kl. 17,00

 

Grunden til at flytte mødet skyldes, at bestyrelsen skal evaluere MiniGiro’s pædagogiske læreplan, som skal sendes til Høje-Taastrup kommune senest d. 1-10-07, men arbejdet med den er i fuld gang, så vi kan ikke nå at fremlægge den for bestyrelsen på tirsdag.

 

Vi har lige modtaget kommunens evaluering af den læreplan vi fremsendte sidste år – vedlagt som bilag. (MiniGiro’s pædagogiske læreplanen for 2006 kan i læse / se på vores hjemmeside)

 

På budgetområdet har kommunen endnu ikke kommet med konkrete tiltag på, hvordan budgettet for daginstitutionsområdet - for det kommende år - skal se ud.

 

I forhold til de 2 udsagn i brugerundersøgelsen med laveste score:

a) Personalets tid til det enkelte barn: 3,31

b) Forældreinddragelsen i beslutninger: 3,75

så får personalet tid til at diskutere det inden næste bestyrelsesmøde, desuden får bestyrelsesmedlemmerne mere tid at tænke over handlemuligheder, så scoren på disse 2 områder kan blive højere ved næste brugerundersøgelse.

 

Vi har aftalt et bestyrelsesmøde til tirsdag d. 13-11-07, men jeg påtænker at holde ferie i den uge, så jeg vil forslå, at dette møde flyttes til: tirsdag d. 6-11-07.

 

I ønskes en god sensommer

Carsten