Møde d. 24-9-07

 

Indkaldelse til bestyrelsesmøde i MiniGiro.

 

Dato:

 

Sted:

 

Indkaldt af:

 

Afbud til:

Mandag d. 24-9-07, kl. 17,00 – 20,00

 

MiniGiro

 

Carsten Berg

 

MiniGiro (senest fredag d. 21-9-07)

 

Dagsorden:

1. Nyt fra bestyrelsesformanden.

 

2. Orientering fra institutionen.

 

3. Budget.

Budget 2007

  • Budgetopgørelse. (bilag)
  • Personaleforbrug p.t. for 2007. (bilag)

Budget 2008

  • Budgetmateriale fra Høje-Taastrup kommune.

        (bilag: Brev fra borgmesteren

            Sagsfremstilling

            Bilag 1: Bemærkninger til 6. budgetprognose (budget 2008)

            Budget 2008 – valg mellem selvbudgettering og statsgaranti af 

            skatter, tilskud og udligning.

            Forslag fra V, C, O, B & F til budgetændringer…………..

            Bilag 3 til 6. budgetprognose – budget 2008)

 

4. Læreplan for MiniGiro.

Vores læreplan tager udgangspunkt i børnehavens frugtprojekt.

Hanne fremlægger på mødet en skitse til læreplan. (bilag)

Bestyrelsens kommentarer til skitsen af læreplanen.

(Høje-Taastrup kommunes evaluering af sidste års læreplan blev udsendt med aflysningen af sidste møde – kan også findes på vores hjemmeside)

 

5.  Brugerundersøgelsen.

I forhold til de 2 udsagn i brugerundersøgelsen med laveste score:

a) Personalets tid til det enkelte barn: 3,31

b) Forældreinddragelsen i beslutninger: 3,75

Hvilke handlinger skal sættes i værk, så scoren på disse 2 områder kan blive højere ved næste brugerundersøgelse?

 

6. Næste møde.

  • Dato.
  • Hvem opstiller til valg.
  • Punkter til forældremødet.

 

7.Evt.

 

 

Mødet blev aflyst, da der kun ville være 2 forældre- og 2 medarbejderrepræsentanter til stede. Bestyrelsen ville derfor ikke være beslutningsdygtigt, det kræver mindst 5 medlemmer deltager.

 

Næste møde er tirsdag d. 6-11-07 kl. 17.

 

Med venlig hilsen

Carsten