Bestyrelesesmøde d. 9-9-08

Til stede: Joan Nielsen, Christina Timmol, Lotte Kuhlmann, Karina Rasmussen og Margrethe Sommer

 

Fraværende: Mette Kjær Larsen, Dorthe Bruhn Kyhnæb, Linda Madsen, Per Hansen, Gitte Elkjær, Carsten Berg

 

Referent: Margrethe Sommer. Det, der er skrevet med kursiv, er efterfølgende suppleret af Carsten Berg, og har ikke været fremlagt på mødet.

 

Dagsorden:

 

1. Nyt fra bestyrelsesformanden

Charlotte Lykkegård udtræder af bestyrelsen.

1. suppleant Christina Timmol indtræder som bestyrelsesrepræsentant.

 

2. Orientering fra institutionen.

Personale:

 • Bettina er øvelsespraktikant hos Kuverterne i september, oktober og november.
 • Casper, pædagogmedhjælper og barselsvikar hos Stemplerne er blevet optaget på uddannelse og fratræder pr. 31-8-08.
 • Lise, pædagogmedhjælper, er ansat hos Stemplerne i resten af Mia’s orlov.
 • Kease er 1. års studerende i perioden 1/8-08 – 31/1-09.
 • Natalja, pædagogmedhjælper hos Frimærkerne, som har haft orlov siden 1-2-08, har opsagt sin stilling pr. 30-6-08, da hun skal begynde på pædagoguddannelsen. Hun er fortsat tilknyttet MiniGiro som vikar.
 • Camilla, orlovsvikar hos Frimærkerne, er blevet ansat i den ledige medhjælperstilling.
 • Den gårdmand, vi aftalte at ansætte, har trukket sig, så stillingen vil blive genopslået snarest.

Vikarer:

 • Vi mangler tilkaldevikarer, det er meget svært at skaffe nogen. Det blev foreslået, at vi kunne prøve om der var nogle i forhold til flexjob.
 • Problemet i forhold til flexjob kan være, at man forpligter sig til at ansætte vedkommende efter en periode. Det har vi ikke midler til.
 • Vi har siden hen prøvet at lægge en annonce på jobnet. Det har bevirket, at vi har fået nye vikarer.

Cirkustelt:

 • Vores cirkustelt er revnet under et stormvejr. Det overvejes om det kan repareres, eller om vi skal kassere det.

 

3. Budget.

Budget 2008:

 • Budgetopgørelsen blev fremlagt:
 • Blev taget til efterretning.
 • Høje-Taastrup kommunes regnskabsprognose viser et forventet underskud på ca. 40 mil. i år. Det vil medføre en bøde fra staten på et tilsvarende beløb. Derfor er vi blevet pålagt tilbageholdenhed i resten af budgetåret. Vi får pengene igen til næste år.
 • Vores bidrag vil være at vi ikke besætter vores ledige gårdmandsstilling, det svarer til 68.000 kr.. Dette beløb vil vi forsøge, at få lov til at bruge på en renovering af vores bålplads til næste år.
 • Vi holder igen i vores indkøb, så det kun er det nødvendigste, der bliver købt. Det går hårdest ud over stuebudgetterne.

Budget 2009:

Høringsmaterialet var ikke fremkommet til mødet.

I det senere udsendte høringsmateriale, som vi ved en fejl først modtog, da høringsfristen var ved at udløbe, er der et par ting som vedrører daginstitutionerne direkte.

 • Store flyttedag, hvor alle de børn som skal starte i skole, rykkes fra den 1/7 til d. 1/5.
 • Kommunen inddrager en del af den besparelse, som opnås ved indgåelse af indkøbsaftaler.
 • Midler til kompetenceudvikling af medarbejdere omlægges.

 

4. Høring om kommunens nye kost- og måltidspolitk.

Der var ikke de store indsigelser mod forslaget, dog var der et ønske om, at bibeholde fødselsdagene, som de er.

 

5. Vikardækning i køkkenet.

Det er svært at få kvalificerede vikarer i køkkenet, når Jacob har ferie eller på kursus. En del af løsningen kunne være, at vuggestuebørnene havde madpakker med. Det vil give vuggestueforældrene en ekstra udgift, men de sparede penge bliver i institutionen til glæde for børnene.

Bestyrelsen kunne tilslutte sig forslaget.

 

6. Fotograf.

Af en uforklarlig grund er der ikke nok strøm i MiniGiro, så den nuværende fotografs blitz kan virke. Vi skal over i en anden bygning, det kan virke kaotisk. Så det var en ide, at man kun skulle få taget gruppebilleder?

På bestyrelsesmødet blev der diskuteret følgende muligheder:

 • At børnehavebørnene bliver fotograferet samt de vuggestuebørn, hvor forældrene selv går med derover.
 • At man fik en anden fotograf til at tage portrætfoto om eftermiddagen med gruppebilleder.

 

7. Begrænset åbent fredag d. 5-12-08.

Personalet tager på julefrokost-weekend til Berlin med afgang fra MiniGiro kl. 15, derfor var der forslag om at vi kun holder nødåbent den dag om eftermiddagen.

Bestyrelsen synes, det var i orden, at vi beder forældrene om at hente deres børn tidligt den dag. Der kunne udsendes en skrivelse med en tilmeldelsesblanket, hvor man tilmelder sig, hvis man har behov for pasning.

Der blev forespurgt til, hvornår der holdes pædagogiskdag næste år, hvor der er lukket om fredagen, samt at det blev udsendt f.eks. via et nyhedsbrev.

Lukkedagen til næste år pga. pædagogiskdag bliver fredag d. 13-3-09.

 

8. Næste møde.

Der blev foreslået tirsdag d. 11-11-08.

Det er ikke en god dag, da Carsten har ferie og vuggestueafdelingen har afdelingsmøde den dag.

Carsten foreslår at næste møde holdes: torsdag d. 6-11-08.

 

5. Evt.

Det var forslag om en stor kalender i indgangspartiet, hvor man kunne et samlet overblik over det ting der sker, herunder bestyrelsesmøder.

Christina forslog, for at give bedre overblik og sikkerhed for børnene, når de er på tur, at de havde ens uniform, skråbånd eller andet. Hun ville undersøge om Bonbonland havde noget, der kunne bruges.