Bestyrelsesmøde d. 10-6-09

Efter aftale med bestyrelsesformanden er mødet blevet aflyst pga. manglende indhold til dagsordenen.

Der er nogle få orienteringspunkter.

  • Sisse er blevet ansat som ny pædagogisk afdelingsleder i vuggestuen pr. 1-8-09. 
  • Der er ikke blevet ansat en barselsvikar for Kicki endnu, der skal være ansættelsessamtaler man-dag d. 15-6-09. 
  • Martin, gårdmand, har sagt op, da han har fået et fuldtidsarbejde.

I forhold til børnehavemad forventes det at Børne- og ungeudvalget på deres møde tirsdag aften ved-tager en model.
Høringsvarene fra de forskellige områder peger på model 1, så må vi se, om det er det udvalget synes vi skal arbejde videre med.
Der skal laves et nyt køkken i "børnekøkkenet" i løbet af efteråret.
Jacob forventes at komme på 37 timer pr. 1-1-10, så han også tager sig af børnehavemaden.

Økonomi- og Analysecentret er kommet i tanke om, at de ikke kan godkende vores ansøgning, om at omkonvertere vores gårdmandstimer fra sidste år til en ny bålplads. Da vi har et stort underskud på personalebudgettet.
Da Institutions- og skolecentret i første omgang havde givet grønt lys til konverteringen, er kom-promiset blevet, at vi laver vores bålplads, men får et underskud på driftsbudgettet.


God sommer
Carsten


Udskrift fra: inst.htk.dk - 27. February 2020, kl. 02:36.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://minigiro.htk.dk/Bestyrelse/Dagsorden_og_referater/Moder_2009/Moede_090610.aspx