Bestyrelsesmøde d. 29-10-09

Til stede: Jacob Nielsen, Gitte Elkjær, Anne Mette Vollquartz, Lotte Kuhlmann, Karina Rasmussen og Carsten Berg

Afbud: Dorthe Bruhn Kyhnæb

Gæster: Jacob Gall, Anne Dorthe Wallbohm og Hanne Rasmussen under punkt 2.

Referent: Carsten Berg

Dagsorden:
1. Nyt fra bestyrelsesformanden.
Intet.

2. Mad til børnehavebørn.
Efter ønske fra bestyrelsen deltog Jacob, Anne Dorthe og Hanne R. under dette punkt.
Jacob serverede et eksempel på, hvordan en koldmadsløsning kunne se ud.
Jacob svarede på de spørgsmål bestyrelsen stillede.

 • Køkkenet bliver renoveret i uge 45 – 46 – 47. Der kan ikke laves mad i denne periode, da børnekøkkenet ikke er godkendt til dette. Desuden vil der ikke være en opvaskemaskine til rådighed i denne periode. ´
 • Vuggestuebørnene skal have madpakke med i denne periode, og der vil blive brugt engangsservice.
 • Jacob skal på kursus i uge 45 for at blive opdateret i forhold til mad til børnehavebørn. Anne Dorthe deltager om fredagen i kurset.
 • For at få økonomien til at holde vil vi fremover følge anbefalingen på 50 % økologisk. Det vil være på mælk, mel og brød.
 • Mellemmåltidet om formiddagen skal forældrene stadig sørge for, da den nye ordning kun ombefatter selve frokostmåltidet. Man skal stadig betale til frugtordningen.
 • Under Jacob’s ferier vil vi fremover bruge en cateringløsning, da det forventes at blive umuligt, at anskaffe en afløser, der kan lave mad til 60 børn.
 • Jacob vil komme på 37 timer fra d. 1-5-10.


3. Forældremødet d. 18-11-09
• Formandens beretning.
• Valg til bestyrelsen.
• Jacob kommer på mødet og fortæller om frokostmåltidet.
• Afdelingerne handle- og årsplaner.
• Høring om mad- og måltidspolitik.
• Høring om legepiloter.

4. Orientering fra institutionen.

Personale:

P-lørdag:

 • Om formiddagen arbejde vi på grunddelen til vores pædagogiske læreplan. Vi forsøgte at sammensætte vores visioner og læringssyn i forhold til de 6 læreplanstemaer.
 • Sisse kom med et oplæg om den skabende pædagogik.
 • Om eftermiddagen lavede vi en udstilling med baggrund i det vi havde arbejdet med i det forløbende år opdelt på de 6 læreplanstemaer. Forældrene havde mulighed for at se udstillingen i all-rummet om mandagen.

Indbrud:

D. 15-10-09 om aftenen brød tyve ind gennem døren til Stempelstuen og gennemrodede vores garderobeskabe inde de blev afbrudt af vagten.

5. Budget.
Budget 2009:

Der blev fremlagt en regnskabsopgørelse.

Der forventes et underskud på ca. 110.000 kr. på rammebudgettet og rengøring:

 • De 70.000 kr. skyldes at vi har fået lov til at lave et underskud med baggrund i ”overførte gårdmandstimer” fra sidste år til at renovere vores bålplads og lave solsejl ved bålet og i sandkassen. Desuden har vi fået renoveret vores cykler.
 • Vi har fået en uventet udgift på 10.000 kr. til TDC for opkobling af vores net. Denne udgift har hidtil været afholdt centralt. Det samme gælder et årligt afdrag på vores kopimaskine på 5000 kr.
 • Hidtil har vi betragtet vores som en helhed under vores rammebudget. Det må vi ikke mere, så budgettet til bygningsvedligeholdelse og udendørs arealer skal holdes for sig selv. Det har man gjort med tilbagevirkende kraft til 2008. Det betyder, at vores overførsel til rammebud-gettet er blevet reduceret fra de forventede 42.600 kr. til 7.125 kr.
 • Beløbet til udvendig bygningsvedligeholdelse på ca. 19.500 kr. bliver helt taget ud af vores budget med virkning fra 2008. Da man mener, at Danske Bank har udgiften til vedligeholdelsen. 
 • Carsten skal have et møde med forvaltningen omkring disse ting.

Personaleforbrug:

 • Det forventes at dette regnskab vil balancere. Det vil betyde, at vi har indhentet en underskud fra sidste år på 222.000 kr.
 • 62.000 kr. er hentet på gårdmandstimer, da vi kun har haft besat denne stilling over 2 kort perioder i år.


6. Evaluering af temaer og mål for 2009.
Punktet blev udsat til næste møde.

7. Evt.
Der blev foreslået, at vi holder MiniGiro’s 20 års fødselsdag fredag d. 15-1-10 med åbent hus om eftermiddagen og forældrespisning om aftenen, hvor man medbringer mad til et fælles tagselvbord.
Det blev også foreslået, at forsøge at få banken til at sponsere forældrefesten.