Bestyrelsesmøde d. 20-5-10

Til stede: Jacob Nielsen, Gitte Elkjær, Camilla Ellemo, Helle Egeberg, Mette Brandt, Lotte Kuhlmann, Karina Rasmussen og Carsten Berg

 

Afbud: Anne Jørgensen

 

Referent: Carsten Berg


 

Dagsorden:

1. Nyt fra bestyrelsesformanden.

Orienterede omkring nogle af de ting, som er nævnt under næste punkt.

 

2. Orientering fra institutionen.

Personale:

  • David er ansat som medhjælper hos Stemplerne, som orlovsvikar for Hanne G., som er ved at tage en PAU-uddannelse.
  • Line medhjælper hos Frimærkerne har barselsorlov fra d. 9/6-10.
  • Alex er ansat som medhjælper hos Frimærkerne, som orlovsvikar for Line.

Pædagogisk læreplan:

  • Vi har fået en tilbagemelding på vores pædagogiske læreplan for 09 /10, som er fremsendt til Høje-Taastrup kommune. Den er kun delvis godkendt, da der mangler en konkret beskrivelse af fokuspunkter, det skal vi aflevere sammen med dokumentationen og evalueringen d. 30/9-10.

Arbejdslørdag:

  • Desværre var det regnvejr op til lørdagen, så vi kunne ikke male vores legeredskaber. Til gengæld blev der lavet en hel masse andre ting i stedet.

Maling af stuer m.m.:

  • Vi har fået malet alle stuerne, børnegarderober, alrum, børnekøkken, personalestue.

APV- / trivselsundersøgelse:

  • Høje-Taastrup kommune gennemfører en APV- / trivselsundersøgelse i august / september.

3. Budget.

Høje-Taastrup kommune skal nedsætte driftsudgifterne med 100 mill. kr. + en pålagt besparelse fra regeringen på forventet 32 mill. kr. (de 32 mill. er senere blevet taget af bordet af et flertal i folketinget). Det forventes at der skal reduceres med 200 medarbejdere, det vil betyde fyringer.

 

1. fase: der skal spares 25 mill. kr. på ledelse og administration.

Hvilke konsekvenser, det har i forhold til MiniGiro, er uafklaret. Carsten kontakter Danske Bank, så bestyrelsen kender deres holdning, hvis det skulle blive aktuelt. (Banken har besluttet, at Conny Puggaard bliver tilknytte, som deres kontaktperson. Hun vil deltage i aktuelle diskussioner)

 

Høje-Taastrup kommune udmelder næste fase i forhold til besparelser efter d. 9/6.

 

Der bliver afholdt borgermøder d. 8/6, 16/6 og 21/6 samt møder for medarbejderne d. 31/5 - 9/6 og 11/6.

 

Desuden blev det indskærpet at der ikke må ske budgetoverskridelser.

 

Vi skal have afviklet vores budgetoverskridelse fra sidste år for bl.a. bålplads og solafdækning på 50.000 kr. samt et underskud på personalebudgettet på 14.600 kr.

Vi er blevet på lagt en besparelse på 1 % af vores driftsregnskab  ca. 72.000 kr.

 

Vores forbrug på vores rammebeløb er relativt højt, og vi har brugt ca. 3 % mere på vores personalebudget ca. 200.000 kr., der mangler dog at blive bogført indtægter og refusioner for ca. 120.000 kr.

 

Vi har indført et forbrugsstop, så der kun bliver indkøbt de mest nødvendige ting. Derudover har vi indført en begrænsning på brug af vikarer,  så et kun kan ske i meget begrænset omfang.

 

Carsten havde et ønske om at få lov til at spare, ved at vuggestueforældrene selv smører madpakker til vuggestuebørnene i Jacob's 3 ugers sommerferie. Det ønske tilsluttede bestyrelsen sig - så køkkenet er lukket i uge 28 - 29 -30.

 

Bestyrelsen havde en diskussion om, hvordan der kunne spares. Bestyrelsen besluttede at opfordre forældrene til selv at medbringe bleer til deres barn.

 

Carsten laver en skrivelse til forældrene om, det trængte budget, begrænsningerne i brugen af vikarer, lukning af køkkenet i Jacob's ferie samt opfordring til at forældrene selv medbringer bleer.

 

4. Mad- og måltidspolitik.

Høje-Taastrup kommune har vedtaget en mad- og måltidspolitik. (kan læses på vores hjemmeside)

I forhold til den del af politikken, som vi selv skal stå for, har Jacob lavet et oplæg til, som blev behandlet på vores kostudvalgsmøde d. 18-5-10.

Bestyrelsens kommentarer medbringes til på vores personalemøde d. 14-6-10 til høring. Så bestyrelsen kan lave en endelig godkendelse på næste møde.

 

Bestyrelsen tilsluttede sig kostudvalget oplæg med tilføjelse af, at der bliver julebag samt at marcipangrisen, som julemanden uddeler, bliver erstattet af en gave f.eks. en pixibog.

 

Carsten laver en skrivelse til forældrene om mad- og måltidspolitikkens betydning i forhold til forældrenes ansvar f.eks. i forbindelse med afholdelse børnefødselsdage både i institutionen og i eget hjem.  

 

5. Pædagogisk weekend i 2011.

Der er ønske om, at holde dem torsdag d. 10/3 og fredag d. 11/3 – det vil medføre 2 lukkedage - ligesom i år.

Det vil betyde, at der ikke skal afspadseres 1 dag pr. medarbejder, da det ligger på en arbejdsdag.

 

Bestyrelsen tilsluttede sig personalet ønske, så MiniGiro er lukket d. 10 - 11/3-11.

 

6. Evt.

Der blev udtrykt irritation over, at forældre og gæster til hotellet holder parkeret hele dagen udenfor MiniGiro og forenden af vejen, så det er svært at finde en plads, når man afleverer og henter sit barn.