Bestyrelsesmøde d. 21-10-10

Bestyrelsesmøde i MiniGiro d. 21-10-10 er aflyst:

Jeg har i samråd med bestyrelsesformanden besluttet at aflyse bestyrelsesmødet, da der ikke er så meget nyt under solen.  

 

Budget 2011:

Byrådet har vedtaget budgettet for 2011, som ligner det som var til høring. Det betyder, at vi skal spare 339.000 kr. svarende til 0,977 stilling i forbindelse med reduktion af normeringen og 1 uges ekstra ferielukning. Derudover skal vi spare 42.100 kr. svarende til 0,140 stilling, som er MiniGiro's andel af tilpasning til Byrådets øvrige beslutninger.

I alt bliver vores personalenormering i 2011 nedskrevet med 381.100 kr. svarende til 1,117 stilling.

 

Amalie, pædagogmedhjælper hos Rykkerne, har valgt at opsige sin stilling pr. 31-1-10 som led i den frivillige fratrædelsesordning med fritagelse for tjeneste i den sidste måned. Det betyder, at vi vil forsøge, at løse besparelsen ved at lave omrokeringer i huset. En hel konkret udmelding kommer først, når der er et overblik i forhold til institutionsområdet som helhed.  

 

Personale:
David, medhjælper i et vikariat på Stempelstuen, har valgt at opsige sin stilling pr. 5-10-10.

Kannika, vikar, overtager indtil videre timerne i vikariatet.

Nicklas, PAU-studerende, er tilknyttet Rykkerstuen i perioden d. 15-2-11 til d. 14-9-11.  

 

Arbejdspladsudvikling (APU):
Høje-Taastrup kommune deltager sammen med Rudersdal i et udviklingsprojekt, som skal forebygge medslidende rutiner og arbejdsgange i daginstitutioner. I den forbindelse skal alle medarbejdere udfylde et spørgeskema. Med udgangspunkt i dette og andet baggrundsmateriale som bl.a. sygestatistikker, personaleomsætning m.m., vil der blive udvalgt 6 institutioner i Høje-Taastrup, hvor man vil lave et uddybende interview med personalet. De institutioner vil indgå i udviklingsaktiviteterne. Projektet forventes afsluttet i medio 2012.  

 

Sund ryg i dagtilbud: Vi er udvalgt til at deltage i et andet projekt i Høje-Taastrup kommune sammen med en anden aldersintegreret institution og vuggestuerne.  

 

Forældremødet d. 16-11-10.
Jacob, formand for bestyrelsen, laver et oplæg til formandens beretning.  

 

Hilsen

Carsten