Bestyrelsesmøde d. 15-12-10

Til stede: Jacob Nielsen, Camilla Ellemo, Mette Brandt, Philip Christensen, Yeter Gül, Anja Drost Nielsen og Carsten Berg

 

Afbud: Helle Egeberg, Lotte Kuhlmann, Karina Rasmussen

 

Referent: Carsten Berg

 

Dagsorden:

1. Konstituering af bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne skrev under på, at de er bekendte med overenskomsten mellem kommunen og banken, vedtægterne og forretningsordenen bestyrelsen.

 

Konstituering:

·          Formand: Jacob Nielsen

·          Næstformand: Mette Brandt

·          Sekretær: Carsten Berg

 

Bestyrelseslisten blev tilrettet.

 

2. Nyt fra bestyrelsesformanden.

Intet.

 

3. Orientering fra institutionen.

Personale tilretning som følger af besparelse på lønbudgettet:

 • Amalie, medhjælper hos Rykkerne, har indgået en frivillig fratrædelsesordning, så hun fratræder pr. 31-12-10, men får løn i januar 2011.
 • Younes, medhjælper hos Stemplerne, som har været udlånt til Rykkerne i Hanne G.'s orlovsperioden - bliver fast hos Rykkerne.
 • Karina, medhjælper hos Kuverterne, bliver flyttet ind til Stemplerne pr. 1-1-11.
 • Evy, medhjælper hos Kuverterne, kommer på fuld tid pr. 1-1-11.
 • Anita, medhjælper hos Kuverterne, kommer på fuld tid pr. 1-1-11.
 • 31 timers medhjælperstilling hos Kuverterne bliver sparet væk.

  Personale i øvrigt:

 • Ingrid, pædagogvikar, får forlænget sit vikariat i den vakante pædagogiske afdelingslederstilling på Kuvertstuen til d. 30-4-11.
 • Pr. 1-5-11 forventes ansat enten en pædagogisk afdelingsleder eller pædagog.

  Budget 2010 - forventet status:

 • Rammebeløb og rengøring: - 73.000 kr. 
 •   Udendørs arealer: 12.000 kr. 
 •   Indendørs vedligeholdelse: 15.000 kr. 
 •   Lønbudget: 350.000 kr.

4. Frokostordning.

Resultat af vejledende afstemning:

 

 

 

Antal

I %

Vuggestuen:

 

 

 

Stemmeberettigede

23

 

 

Nej til fravalg

4

17,4

 

Ja til fravalg

13

56,5

 

Ikke stemt / blanke

6

26,1

 

 

 

 

 

 

 

 

Børnehaven:

 

 

 

Stemmeberettigede

37

 

 

Nej til fravalg

4

10,8

 

Ja til fravalg

30

81,1

 

Ikke stemt / blanke

3

8,1

 

 

 

 

 

 

 

 

MiniGiro - samlet:

 

 

 

Stemmeberettigede

60

 

 

Nej til fravalg

8

13,3

 

Ja til fravalg

43

71,7

 

Ikke stemt / blanke

9

15,0

 

 

 

 

 

 

 

 

MiniGiro - i forhold til afgivne stemmer:

 

Afgivne stemmer

51

 

 

Nej til fravalg

8

15,7

 

Ja til fravalg

43

84,3

 

Bestyrelsen besluttede:

At følge den vejledende afstemning, som viste et meget klart ja til fravalg af frokostordning til børnehavebørnene i 2011 og 2012.

Der er en ny afstemning i foråret 2012 i forhold til frokostordning i 2013 og 2014.

 

5. Ledelsesstruktur i Høje Taastrup kommune.

Carsten orienterede omkring sit forslag til MiniGiro’s placering i den nye daginstitutionsstruktur i Høje Taastrup. Hvor økonomien og bestyrelseskompetencen er under virksomhedsinstitutionslederen i MiniGiro. Der skal være et tæt samarbejde med et område i forhold til de forskellige arbejdsopgaver, som skal løses.

 

6. Evaluering af temaer og mål for 2010.

Bestyrelsen tog evalueringen til efterretning.

 

7. Næste møde.

Tirsdag d. 8-2-11 kl. 17,00

 

8.  Evt.

Intet.


Udskrift fra: inst.htk.dk - 27. February 2020, kl. 03:23.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://minigiro.htk.dk/Bestyrelse/Dagsorden_og_referater/Moder_2010/Moede_101215.aspx