Orientering til bestyrelsen d. 3-3-11

Driftsregnskab og status for 2010:

Jeg har modtaget driftsregnskabet for 2010, som skal underskrives af bestyrelsen inden d. 16-3-11. Det er vedlagt som bilag.

 

Da jeg har ferie i uge 11, og vi har lukket d. 10/3 - 11/3 pga. personaledage, vil jeg bede jer komme ind på kontoret senest tirsdag d. 8-3-11 og underskrive driftsregnskabet.

 

Jeg har gennemgået tallene, de ser ud til at være rigtige.

 

Strukturændring i Høje-Taastrup kommune:

Strukturændringen er på plads for de kommunale institutioner. Der er nedlagt 6 områdestillinger. Der blev fyret 4 områdeledere, 1 er gået på efterløn, og undertegnede, der har fået at vide, jeg ikke skal have titel som områdeleder.

 

32 institutioner er sammenlagt til 16 nye institutioner, så 16 pædagogiske ledere er tilbudt stillinger, som pædagoger eller er blevet opsagt.

 

Der er ikke kommet udmeldinger i forhold til de selvejende institutioner - herunder MiniGiro, men der vil i den nærmeste fremtid tilgå bestyrelsen en skrivelse. Det er så op til bestyrelsen, at træffe beslutning om, hvad man vil gøre i forhold til MiniGiro's placering i den nye struktur, samt i forhold til ledelsesstillingerne.

 

Den pædagogiske afdelingslederstilling for vuggestueafdelingen har været vakant siden august sidste år. Den har været midlertidig besat som pædagogstilling over 2 omgange med udløb d. 30/4-11. I stedet for at forlænge den for tredje gang har jeg i samråd med bestyrelsesformanden valgt at opslå den som en pædagogstilling til besættelse d. 1/5.

 

Jeg fortsætter med at varetage ledelsesfunktionerne i forhold til vuggestueafdelingen.

 

 

 

Hilsen

Carsten