Bestyrelsesmøde d. 15-5-12

Til stede: Jacob Nielsen, Mette Brandt, Philip Christensen, Rikke Marker, Camilla Graack, Lotte Kuhlmann, og Carsten Berg  

 

Afbud: Martin Nielsen, Anja Drost Nielsen og Dorte Strøm

 

Referent: Carsten Berg

 

Dagsorden:

1. Nyt fra bestyrelsesformanden.

Intet nyt.

 

2. Orientering fra institutionen.

Personale:

 • Evy pædagogmedhjælper hos Kuverterne, har valgt at gå på efterløn fra d. 1/7-12.
 • Stillinger bliver opslået.
 • Samuran, som har været ansat i løntilskud hos Kuverterne i halvt år, har fået sin ansættelse forlænget med 4 mdr. til begyndelsen af september.
 • Christina er i PAU-studerende i 2. praktik hos Kuverterne fra d. 2/7-12 til d. 24/1-13.
 • Det forventes at Stemplerne får en ny pædagogstuderende fra d. 1/8-12 til 31/1-13.
 • Line pædagogmedhjælper hos Frimærkerne, som har været på dobbelt barselsorlov, har sagt sin stilling op pr. 15/10-12.
 • Stillingen forventes at bliver opslået i august.
 • Frederik er blevet ansat som gårdmand.

Personaledage:

 • P-dagene d. 8 - 9/3-12, hvor personalet var opdelt i 4 grupper og besøgte 2 institutioner hver om torsdagen. Fremlagde fredagen deres indtryk for at se om der er noget vi kunne bruge i MiniGiro.
 • Det gav ideer til at arbejde mere i smågrupper i vuggestuen.
 • Arbejde med babytegn.
 • Lave MiniGiro om til skofri-institution, som der blev tage fat på efter påske.

Motorikkursus:

 • Dorte pædagog hos Rykkerne tager på et 4 X 1 uges motorikkursus på højskole.

PAU-uddannelse:

 • Anita pædagogmedhjælper tager begynder på en merit-PAU uddannelse til marts næste år, det varer 13 mdr..

Arbejdslørdag:

 • På arbejdslørdagen d. 12/5-12 fik vi malet legeredskabsskur, liggehal og gangfladerne på legeredskaberne samt taget på pavillonen. Der blev fjerne ukrudt og tyndet ud i beplantningen på legepladsen.

Fødevarekontrollen:

 • Kommune har bevilliget en ny dobbeltvask til køkkenet. Bankens håndværkere laver det. Vi venter bare på at de kommer og laver det.

Pusleborde:

 • Efter 20 år trænger vores pusleborde til udskiftning, vi er blevet lovet mindst et nyt puslebord, hvis forbrugsstoppet ophører. Vi har stadig ikke hørt fra kommunen.

Gæstebarn kravlede ud af vinduet:

Carsten orienterede om episoden.

 

3. Budget.

Budget 2012:

 • Lønregnskab:
  • Vi forventer, at vi får overført 139.000 kr. fra 2011.

  • Budgettet ser fornuftigt ud.
 • Rammebudget:
  • Carsten orienterede omkring det.

 

4. Den nye struktur på daginstitutionsområdet.

Banken svar på forespørgselen om deres forventninger / holdninger. (bilag 3)

 

Bestyrelsesformanden har videresendt Bankens svar til Høje-Taastrup kommune.

Bestyrelsen tager Bankens svar til efterretning, og afventer det videre forløb.

 

5. Valg i forbindelse med frokostordning i 2013 og 2014.

Hvordan skal forældrene orienteres i forbindelsen med valget, og hvordan skal proceduren være?

 

Bestyrelsen besluttede, at alle forældre skal deltage i afstemningen.

Bestyrelsen følger flertallet.

 

Forslag til skrivelse til forældrene blev tilrettet.

 

6. Madpakker i Jacobs ferie.

Der er ønske om at vuggestuebørnene får madpakke med hjemmefra i Jacob's ferie i ugerne 25, 26 og 44.

 

Bestyrelsen efterkom ønsket, men Carsten skal kikke på sedlen vedr. begrundelserne for at vuggestueforældrene skal have madpakker med.

 

7. Pædagogiske dage i 2013.

Vi skal placere 1 selvvalgt lukkedag.  Der er ønske om at placeringen er torsdag d. 14/3-13, samt vi holder lukket fredag d. 15/3-13, hvor personalet holder pædagogiske dage.  Det vil medføre 2 lukkedage - ligesom de sidste par år.

 

Bestyrelsen tilsluttede sig forslaget.

 

8. Evt.

Skofri institution er til irritation for nogle forældre, men rengøringen synes, at det er blevet markant bedre i forhold til snavs på gulvene, så der bliver bedre tid til at gøre andre ting.

De blå overtrækssko er for i dårlig kvalitet, men forældrene er velkomne til at selv at købe nogle personlige overtrækssko af bedre kvalitet eller evt. maosko.