Rykkerne november 2007 som PhotoStory

Se de billeder Rykkerne har taget i november som PhotoStrory.