Lukkedage

I skal være opmærksomme på, at Byrådet d. 14-12-10 har behandlet sagen vedr. de 5 yderligere lukkedages placering fra 1.1.2011, som del af det vedtagne budget 2011.

 
Fra sagen:
Byrådet beslutter følgende lukkedage i daginstitutionerne, hvor der er lavt fremmøde.
Disse lukkedage er indtil videre: 3 dage før Påske, Fredagen efter Kristi Himmelfartsdag, Grundlovsdag, 23. december, Mellem jul og nytår med opstart den 24.12 – 31.12 inkl., 1 (evt. 2 lukkedage hvis den 23. december falder på en lørdag eller søndag) aftales mel lem ledelsen og forældrebestyrelsen i områderne.
For de familier der har behov for pasning på lukkedagene, tilbydes dette i en anden in stitution i kommunen. Der tilbydes dog ikke pasning på Grundlovsdag (½ dag) og den 24. december. Byrådets vurdering omkring kriterierne af lavt fremmøde fastsættes til 40 % af de indskrevne børn.
 
Det betyder, at de fem ekstra dage er: 3 dage før Påske, d. 23. december og 1 ekstra dag valgt i institutionen/området (2 valgfri de år, hvor d. 23. falder på en lørdag eller søndag).
 

Lukkedagene i MiniGiro er i 2017:

  • D. 10-  4-17: Besluttet af Byrådet - mulighed for nødpasning.*)
  • D. 11-  4-17: Besluttet af Byrådet - mulighed for nødpasning.*)
  • D. 12-  4-17: Besluttet af Byrådet - mulighed for nødpasning.*)
  • D. 26-  5-17: Besluttet af Byrådet - mulighed for nødpasning.*)
  • D. 19-10-17: Besluttet af Byrådet - selvvalgt lukkedag - ingen mulighed for pasning. 
  • D. 20-10-17: Besluttet af Byrådet - selvvalgt lukkedag - ingen mulighed for pasning.
  • D. 27-12-17: Besluttet af Byrådet - mulighed for nødpasning.*)
  • D. 28-12-17: Besluttet af Byrådet - mulighed for nødpasning.*)
  • D. 29-12-17: Besluttet af Byrådet - mulighed for nødpasning.*)

*) Selvom MiniGiro har åbent disse dage - modtager vi kun egne og børn fra andre institutioner, hvor der er udfyldt et behovsskema, som afleveres i institutionen, hvorefter det bliver sendt til Høje-Taastrup kommune.