Pædagogik

Link til  bank slut forbudt 
Ny hjemmeside om børn og vold - man slår ikke børn!
fysisk og psykisk vold mod børn er forbudt. sådan har det været i 10 år.
i 1997 vedtog folketinget nemlig at ophæve revselsesretten. i loven står der nu:
barnet har ret til omsorg og tryghed. det skal behandles med respekt for sin person og
må ikke udsættes for legemlig afstraffelse eller anden krænkende behandling.
her på siden er der gode råd og viden om moderne børneopdragelse uden fysisk og psykisk vold.

 

Link til Bekendtgørelse om temaer og mål i pædagogiske læreplaner Bekendtgørelse om temaer og mål i pædagogiske læreplaner

 

 Link til hjemmeside op pædagogiske læreplaner BUPL's hjemmeside om pædagogiske læreplaner

 

Link til BUPL's Pædagogiske Portal 

 

Link til  Børns sproglige udvikling i dagtilbud

 

Link til  Dagtilbudsloven

 

Link til bl.a  De mange intelligenser

 

Link til materialet om tegn på læring i forhold til læreplaner Eva (Danmarks Evalueringsinstitut) har har videreudviklet Tegn på læring, materialet der skal støtte daginstitutionernes arbejde med den pædagogiske læreplan, og udformet en guide til at komme godt i gang med det.

 

Link til  Læs Sølvguiden   - Læring i dagtilbud  og læs også Guldguiden 
           (den tager lidt tid at indlæse)  

 

Link til kursuskatalog for ansatte i Høje Taastrup kommune Høje-Taastrups kommunes kursuskatalog for ansatte i kommunen.

 

Link til Lederweb.dk Lederweb: Forum for ledelse herunder Væksthus for ledelse

 

 

Link til pædagogisk psykologisk fagportal Pædagogisk Psykologisk Fagportal

 

Link til realkompetence   Lav din egen kompetencemappe. Du kan læse mere på www.realkompetence.dk og på Nationalt Videncenter for Reakompetence-vurderings hjemmeside, www.nvr.nu

 

Skolestart:

- Pjece: På vej i skole (dagtilbud og skole) (pdf-fil)

- Pjece: På vej i skole (forældre) (pdf-fil)

 

Link til  Velkommen i børnehaveklassen


Udskrift fra: inst.htk.dk - 4. June 2020, kl. 06:22.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://minigiro.htk.dk/Links/Paedagogik.aspx