Pædagogisk læreplan

Her kan du læse om:

De pædagogiske læreplaner, som er sendt til godkendelse og evaluering i Høje-Taastrup kommune.

Vores pædagogiske læreplan består af 3 dele:

  • Pædagogisk grunddel, som gælder for hele institutionen.
  • Vuggestuens pædagogiske praksisdel.
  • Børnehavens pædagogiske praksisdel.

Vuggestuens målsætning samt deres handle- og årsplan.

Børnehavens pædagogisk fundament samt deres handle- og årplan.

 

Projekter som den enkelte stue eller afdeling har lavet og beskrevet.


Udskrift fra: inst.htk.dk - 17. September 2019, kl. 08:35.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://minigiro.htk.dk/Paedagogisk_laereplan.aspx