Pædagogisk grunddel

Her finder du MiniGiro's profil og pædagogiske grunddel til den pædagogiske læreplan:

Den pædagogske læreplans grunddel. (PDF-fil) 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 22. July 2019, kl. 13:44.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://minigiro.htk.dk/Paedagogisk_laereplan/Paedagogisk_grunddel.aspx