Børn og ansatte

Antal børn i MiniGiro i alt: 

Vi er normeret til 86 enheder, hvor vuggestuebørn tæller for 2 enheder. De er gennemsnitlig fordelt på 27 vuggestuebørn og 32 børnehavebørn.

 

Organisering af grupper:

Kuverterne   : 11 vuggestuebørn

Stemplerne   : 12 vuggestuebørn

Rykkerne      : 20 børnehavebørn (fordelingen mellem vugge- og børnehavebørn veksler)

Frimærkerne : 20 børnehavebørn (fordelingen mellem vugge- og børnehavebørn veksler)

 

Antallet af børn pr. medarbejdere med pædagogiske opgaver:

I vuggestuen er der 2,7 børn pr. medarbejder.

I børnehaven er der 4,5 børn pr. medarbejder.

 

Andel pædagogisk uddannet:

Der er 55,6 % uddannede.

 

Personalets gennemsnitlige anciennitet:

Den gennemsnitlige anciennitet er 11,1 år for personale med pædagogiske opgaver.

 

Er du interesseret i flere oplysninger – henvises til ”Principper for sammensætning af personale”.

 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 21. February 2020, kl. 10:22.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://minigiro.htk.dk/Sammenlignelig_brugerinformation/Boern_og_ansatte.aspx