Virksomhedsplan

Virksomhedsplanen beskriver:

  • De temaer og mål vi har sat os for året.
  • Vores visioner og mål for forskellige områder - der ikke er beskrevet særskilt andre steder på vores hjemmeside.
  • Tilsynet med MiniGiro. 
  • Normeringsprincipper og de økomiske rammer for MiniGiro.
  • Vores politikker på forskellige områder.
  • Vores forventninger til de forskellige personalegrupper, som er ansat i MiniGiro. 

Udskrift fra: inst.htk.dk - 17. September 2019, kl. 08:40.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://minigiro.htk.dk/Virksomhedsplan.aspx