Evaluering

Stuernes fælles fundament

De enkelte stuer evaluerer deres fælles fundament på et stuemøde i september.

 

Stuernes handlingsplaner

De enkelte stuer udarbejder en handlingsplan i oktober for en periode frem til den følgende sommer. Handlingsplanen forelægges forældrene på forældremødet i november.

 

Til personalemødet i marts laver stuerne en skriftlig midtvejsevaluering.

 

Til personalemødet i september laver stuerne en skriftlig slutevaluering.

 

Traditioner og årsplan

Der udarbejdes en ny årsplan i begyndelse af året. Traditioner og aktiviteter i årsplanen evalueres løbende på stue-, fredags- og personalemøder.

 

Temaer og mål

Temaer og mål for det kommende år godkendes på personale- og bestyrelsesmøder i januar. De evalueres på personalemødet i november og på bestyrelsesmødet i januar det følgende år.

 

Økonomi

Budgettet godkendes på personale- og bestyrelsesmøder i januar. Regnskabet godkendes på et bestyrelsesmøde i foråret året efter.

 

Øvrige afsnit i virksomhedsplanen

Disse evalueres løbende på bestyrelsesmøder og i personalegruppen, når der findes anledning til dette.