Alkoholdpolitik for MiniGiro

Hvorfor en alkoholpolitik?

Formålet med at lave en alkoholpolitik i MiniGiro er, at personalet får diskuteret egne normer og holdninger i forhold til alkohol for at belyse grænserne mellem et normalt og et problematisk forbrug. Så medarbejdere og ledelse har afklarede regler for brug af alkohol i institutionen i dagligdagen, i forbindelse med forældrearrangementer, personalearrangementer samt hvis en kollega er på vej ud i eller er i et misbrug.

 

Desuden er det vigtigt, at vi er afklarede om, hvilke signaler vi sender overfor de børn, hvis forældre eller nærmeste familie er ude i et alkoholmisbrug.

 

I institutionens åbningstid 

Det er ikke tilladt at være påvirket af alkohol eller have tømmermænd, når man møder på arbejde.

 

Der må ikke indtages alkohol i arbejdstiden. Eneste undtagelse er en genstand ved fødselsdage, jubilæer og fratrædelse.

 

Efter arbejdstids ophør er det tilladt at indtage op til 2 genstande. Det må kun ske på personalestuen.

 

På personalestuen må der ikke stå ølflaske og kasser fremme.

 

Under personalemøder/lørdage er det tilladt at indtage op til 2 genstande.

 

Vedrørende snak om afholdte fester m.v.:

 • I vores pauser kan vi snakke om, hvad vi vil. Hvis der f.eks. er nye medarbejdere, vikarer eller studerende tilstede, må vi fortælle forhistorien.
 • Udenfor personalestuen må vi tænke os om, før vi snakker om fester m.v. af hensyn til børn og forældre.

Uden for institutionens åbningstid

Det er tilladt at indtage en par genstande, men der må ikke festes i institutionen på hverdage.

 

Personalefester om fredagen må først starte, når det sidste barn har forladt institutionen.

 

Personalet kan låne institutionen til private fester på lørdage, søndage eller helligdage.

 

Forældrearrangementer
Der serveres eller sælges ikke alkohol ved arrangementer inden for institutionens åbningstid, da der er børn tilstede uden forældre.

 

Ved forældremøder kan der købes øl og vand. Der aftales et sluttidspunkt.

 

Ved sommerfest og julefest kan der købes øl og vand. Der aftales et start og sluttidspunkt.

 

Personalet er på arbejdet i dette tidsrum, og det er derfor kun tilladt at indtage et begrænset antal genstande.

 

Når festen slutter rydder vi op, hvorefter børn og forældre skal gå.

 

Det er ikke tilladt personalet at indtage alkohol sammen med forældre i institutionen efter sluttidspunktet for festen.

 

Konsekvenser ved overtrædelser af ovenstående regler

Hvis vi, som personale, overtræder de regler, vi har nedfældet omkring alkohol, har vi alle pligt til at påpege det overfor vedkommende.

 

Arbejdsmæssige konsekvenser:

 • 1. gang: Ledelsen tager en samtale med vedkommende og giver en irettesættelse.
 • 2. gang: Ledelsen giver en skriftlig irettesættelse.
 • 3. gang: Ledelsen indstiller vedkommende til afskedigelse.

Hvis vi har en kollega, der har et alkoholproblem, hvad gør vi så?

Hvis en kollegas alkoholforbrug ikke giver arbejdsmæssige problemer, kan 2 – 3 af de nærmeste kolleger tage en konfronterende samtale med vedkommende.

 

Hvis kollegaens alkoholforbrug giver arbejdsmæssige problemer, er det ledelsens opgave i samarbejde med tillidsmanden at tage en konfronterende samtale med vedkommende.

 

Samtalen skal forberedes med indsamling af observationer, systematisering af disse og en planlægning af samtalens forløb ud fra om pågældende benægter problemet, indrømmer der er problemer – men at alkohol ikke er årsagen hertil eller indrømmer et for stort alkoholforbrug. 

Under samtalen:

 • Hvilke problemer giver den svigtende arbejdsindsats – art og omfang. Der gives konkrete eksempler.
 • Redegør for institutionens alkoholpolitik.
 • Redegør for problemets konsekvenser.

Hvis alkoholproblemet benægtes:

 • Kolleger: fortæller hvad de så har tænkt sig at gøre.
 • Ledelse : hvilke konsekvenser har en fortsat svigtende arbejdsindsats.

Hvis problemer indrømmes, men ikke årsagen:

 • Kolleger: motiver kollega til at søge hjælp.
 • Ledelse: prøv at øge medarbejderens indsigt i egne muligheder for handling.

Hvis for stort alkoholforbrug indrømmes:

 • Kolleger og ledelse: indgå aftaler og hjælp vedkommende med etablering af aftaler med behandlingssystemet.

Endvidere skal ledelsen også tage stilling til, hvor lang tid det må tage, inden arbejdsindsatsen skal være tilfredsstillende.

 

Hvis samtalen ikke hjælper eller arbejdsindsatsen ikke bliver tilfredsstillende, kan det overvejes at kontakte professionel alkoholrådgiver, der kan iværksætte intervention, dvs. at vedkommende konfronteres med konsekvenserne af et fortsat drikkeri fra alle sider på en gang.


Hvilke behandlingsmuligheder er der?

Sidste udvej er at vedkommende indstilles til afskedigelse.

 • Høje-Taastrup kommune.
 • Egen læge.
 • Offentlig behandling.
 • Privat behandling.  

Hvordan er økonomien i de enkelte behandlingstilbud?

 

 

Ajourført d. 1-10-11 


Udskrift fra: inst.htk.dk - 17. September 2019, kl. 08:18.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://minigiro.htk.dk/Virksomhedsplan/Politikker/Akoholdpolitik_for_minigiro.aspx