Sorg- og krisehandleplan

Vigtige telefonnummer.

1. Kontakt en fra ledelsen.

2. "Kriseplan - telefonliste for daginstitutioner" hænger på opslagstavlen over telefonerne på kontoret.

3. "Krisepsykolog - hvornår og hvordan" hænger på opslagstavlen over telefonerne på kontoret

 

Børns opfattelse af døden.

Afsnittet er sammenfattet af tekst fra folderen, ” når forældre dør” side 4:

"Små børn opfatter ikke døden som noget endeligt. De savner den døde på samme måde som hvis han eller hun var indlagt eller ude og rejse.

Dødsfaldet efterlader først og fremmest en følelse af at være forladt.

Lidt ældre børn forstår gradvist, at døden er uigenkaldelig. Mange forestiller sig døden som en person, der kommer og tager den døde."

 

1. Børn og sorg.

1.1 Når børn mister forældre/ søskende

1.1 Tag forælderen med i ene rum, hvis der er behov for det.

Find ud af hvad og hvor meget barnet ved.

Hvor meget må vi sige videre.

Lyt.

 

1.1.2 Orienter det øvrige personale på stuen og ledelsen.

 

Efterfølgende

1.1.3 Ledelsen sender blomster til begravelsen.

 

1.1.4 Institutionen flager på halv på begravelsesdagen, og på hel efter begravelsen.

 

1.1.5 Evaluer selve forløbet.

 

1.1.6 Evt. justér i sorg- og krisehandleplan.

 

1.2 Når et barn kommer alvorlig til skade / findes livløs, i institutionen.

På dagen. 

1.2.1 Giv akut førstehjælp, og forsøg genoplivning til ambulancen kommer.

 

1.2.2  Ring 112

 

1.2.3 Kontakt ledelsen, eller en kollega der har godt overblik, til at kontakter forældrene og kommunen.

 

1.2.4 En ikke impliceret tager med barnet i ambulancen og møder forældrene på hospitalet.

Det må ikke være en der har været indblandet i episoden.

 

1.2.5 Informer det øvrige personale om hændelsen, der hjælper på den stue hvor hændelsen har været.

 

1.2.6 Det personale og de børn der er blevet påvirket tilbydes krise hjælp.

 

1.2.7 Vurder om der skal hjælp til i huset ude fra.

 

På tur.

1.2.8 Giv akut førstehjælp, og forsøg genoplivning til ambulancen kommer.

 

1.2.9.Der ringes 112.

Når ambulancen kommer spørger man: "Hvilket hospital bliver barnet kørt til, og hvor forældrene skal henvende sig."

Der er intet af personalet fra turen der tager med i ambulancen. De tager tilbage til institutionen med resten af børnene. Man kan alligevel ikke hjælpe i ambulancen.

 

1.2.10 Man ringer til institutionen og informere ledelsen/ personalet og hændelsen. Man fortæller de informationer man har fået at ambulancefolket.

 

1.2.11 Ledelsen, eller en kollega der har godt overblik, til at kontakter forældrene og kommunen. 

 

1.2.12 Informer det øvrige personale om hændelsen, der hjælper på den stue hvor hændelsen har været.

 

1.2.13 Det personale og børn der et blevet påvirket tilbydes krise hjælp.

 

Efterfølgende.  

1.2.14 Orienter det øvrige personale på stuen og ledelsen.

 

1.2.15 De pågældende forældre tilbydes hurtigst muligt en samtale med ledelsen / personalet,for at få svar på de spørgsmål der måtte være.  

 

1.2.16 Sikre at personalegruppen kommer ordentlig hjem, de skal ikke sidde alene.

 

1.2.17 Ledelsen laver en kort skrivelse eller informerer på anden vis, de andre forældre om den pågældende hændelse. Så forældrene kan tage hånd om deres barns spørgsmål.

Husk at tal med de pårørende forældre om hvor meget det må videregives.

 

1.2.18 I tilfælde af dødsfald sendes der blomster og flages på halv på dagen hvor begravelsen er, efter begravelsen flages på hel.. Der viser sig repræsentanter fra stuen og ledelsen til begravelsen.

 

1.2.19 Evaluer forløbet og justér evt. i sorg og krisehandleplanen.

 

1.3  Når et barn dør i fritiden

1.3.1 Tag hånd om forældrene, når de kommer i institutionen i enerum.

Lad dem fortælle hvad de har behov for og lyt.

Det er forældrene der bestemmer hvor meget de andre børn og forældre må for af vide.

 

1.3.2 Orienter det øvrige personale og ledelsen.

 

1.3.3 Der sendes blomster og flages på halv på dagen hvor begravelsen er, efter begravelsen flages på hel.. Der viser sig repræsentanter fra stuen og ledelsen til begravelsen.

 

2. Personalet og sorg.

2.1 Personalet mister nær stående

I hjemmet

2.1.1 Hvis personen er hjemme, når institutionen får det af vide.

Personen kontakts af en af en nært stående kollega, og taler med vedkommen.

Se ”ambulancetjenesten.”

 

2.1.2 Der sendes blomster hjem til vedkomme, hvis det er ægtefælden, sammenlever eller barn.

 

2.1.3 I evt. fraværds periode holdes jævnlig kontakt til kollegaen. Se ambulance tjenesten. 

 

2.1.4 Hvis personen ønsker det kan en kollega evt. deltage til begravelsen.

Hvis det er ægtefælde/ sammenlever eller barn sendes der blomster til begravelsen.

 

På arbejde

2.1.5 Hvis medarbejderen er på arbejde tages personen til side og finder ud af om der er     nogen til at hente personen på arbejde. Sørg for at den pågældende kommer hjem på en ordentlig måde.

 

2.1.6 Der sendes blomster hjem til vedkomme, hvis det er ægtefælden, sammenlever eller barn.

 

2.1.7 I evt. fraværds periode holdes jævnlig kontakt til kollegaen. Se ambulance tjenesten. 

 

2.1.8 Hvis personen ønsker det kan en kollega evt. deltage til begravelsen.

Hvis det er ægtefælde / sammenlever eller barn sendes der blomster til begravelsen.

 

2.2 Personalet mister kolleger

I arbejdstiden

2.2.1 Giv akut 1 hjælp, og forsøg genoplivning til ambulancen kommer.

 

2.2.2 Ring 112.

 

2.2.3 Ledelsen / personalet kontakter pårørende, evt. en nær kollega køre med i ambulancen  ellers en fra ledelsen.

 

2.2.4 De berørte kollegaer / børn trækkes ud og tilbydes krise hjælp.

 

I hjemmet

2.2.5 Når institutionen bliver kontaktet af hjemmet, informeres personalegruppen.

 

2.2.6 De nære kollegaer trækkes ud og tilbydes krise hjælp.

 

Efterfølgende

2.2.7 Ledelsen laver en skrivelse i overensstemmelse med de pårørende, som alle forældrene får.

 

2.2.8 Der sendes en buket blomster til de efterladte.

 

2.2.9 Der flages på halvt på begravelses dagen, og på hel efter begravelsen og der sendes blomster.

 

2.2.10 Det personale der ønsker at deltage i begravelsen, skal have mulighed for det.

 

2.2.11 Evaluer forløbet og justér evt. i sorg og krisehandleplanen.

 

3. Evt.

Hvis pressen viser interesse for en evt. episode, skal de henvises til kommunen. Der så forklare hvad der er sket. Vi må ikke udtale os om noget til pressen.

 

For at se mere materiale - se sorgkassen på kontoret. Den indeholder hæfter fra Kræftens Bekæmpelse omkring sorg, og om at miste.

 

 

Ajourført d. 1-10-11