Trusler og vold

Politik for medarbejder udsat for trusler eller vold i kraft af deres arbejde.

Trusler fra forældrene:

Ved henvendelse pr. telefon

  Hvis en forældre truer pr. telefon, er det i orden at sige til pågældende at;

” jeg kan ikke længere føre en samtale på disse præmisser, og jeg afbryder derfor forbindelsen”.

 

Det er den enkelte medarbejder, der afgør, om forælderen har overskredet ens grænse, og om samtalen skal afsluttes.

 

Det er vigtigt at referere samtalen hurtigst muligt til en kollega og helst til en repræsentant fra ledelsen. Er man alene på institutionen kontaktes en ledelsesperson pr. telefon.

 

der skal sættes i værk: hjælp til at overtage det pædagogiske arbejde, krisehjælp (jfr. Sorg - og kriseplanen), kontakt til pårørende/omsorgsperson (jfr. Ambulancetjeneste) samt opfølgning i forhold til den pågældende forældre.  Kollegaen/ledelsespersonen må vurderer, sammen med den truede medarbejder, om hvilke tiltag

 

Efterfølgende vurderer medarbejderen om episoden skal politianmeldes – hvis muligt, i samråd med kollega/ledelsesperson.

 

Ved ophold i institutionen:

Hvis en forælder optræder truende på institutionen – enten verbalt eller fysisk - er det i orden at trække sig. Verbalt ved at sige til pågældende: ”Jeg kan ikke længere føre en samtale på disse præmisser, vi må tale sammen på et andet tidspunkt”. Fysisk ved at forlade lokalet for at stoppe situationen.

 

Det er den enkelte medarbejder, der afgør, om forælderen har overskredet ens grænse, og om situationen skal stoppes.

 

Er det formålstjendene kan en kollega tilkaldes og overtage.

 

Skønnes det nødvendigt at forælderen skal forlade institutionen opfordres denne verbalt. Lykkedes det ikke må medarbejderen trække sig og tilkalde politiet (tlf.nr. indtastet på tlf. på kontoret)

 

Det er vigtigt at referere episoden hurtigst muligt til en kollega og helst til en repræsentant fra ledelsen. Er man alene på institutionen kontaktes en ledelsesperson pr. telefon.

 

der skal sættes i værk: hjælp til at overtage det pædagogiske arbejde, krisehjælp (jfr. Sorg - og kriseplanen), kontakt til pårørende/omsorgsperson (jfr. Ambulancetjeneste) samt opfølgning i forhold til den pågældende forældre.  Kollegaen/ledelsespersonen må vurderer, sammen med den truede medarbejder, om hvilke tiltag

 

Efterfølgende vurderer medarbejderen om episoden skal politianmeldes – hvis muligt, i samråd med kollega/ledelsesperson.

 

Alle trusler skal beskrives skriftligt og anmeldes som en arbejdsskade. Ledelsespersonen er ansvarlig for det vider forløb i forhold til anmeldelse/kontakt til kommunen.

 

 

Ajourført d. 1-10-11