Tilsyn

Der er 2 former for tilsyn i forhold til daginstitutionerne i Høje-Taastrup kommune:

Den pædagogiske konsulent har været på et uanmeldt besøg i MiniGiro en formiddag. Herefter er rapporten fremlagt for ledelse og repræsentanter for personalet. Det der skrevet med blåt er kommentarer fra snakken ved opfølgningssamtalen.