Eksterne samarbejdspartnere

Pædagogseminarierne

Flere uddannelsespladser på seminarierne, så der kan blive uddannet nok kvalificerede pædagoger.

Samarbejde omkring praktikanterne.

Udbud af kurser til rimelige penge.

Kunne bruge seminariet i forbindelse med udviklingsprojekter.

Praktikvejlederne skal have praktikvejlederuddannelsen.

 

De andre daginstitutioner  

Områdeledernetværket.

Samarbejde med Østerby, Vesterby, Ny Vesterby, Nørreby og Oasen vedrørende projekt "Børnedagene".

Et bredere kendskab til andre institutioner.

Fællesprojekter.

Udveksling af gode ideer.

Netværksgrupper i forhold til ledelse.

 

Skoler

MiniGiro hører under Torstorp skoledistrikt.

MiniGiro afleverer børn til forskellige skoler både internt i Høje-Taastrup kommune samt til skoler i andre kommuner.

 

Høje-Taastrup kommune

En politisk forståelse for daginstitutionsområdets behov.

Mulighed for at udveksle synspunkter med politikerne.

Bruge forvaltningerne både administrativt og rådgivningsmæssigt.

Deltage i forskellige kommunale arbejdsgrupper.

Udvidede muligheder for udvikling af personalet ved hjælp af øgede kursustilbud.

 

Samarbejdet med familiecentret.

Synlige samarbejdsrelationer til familiecentret.

Der skal handles på vores underretninger.

Andre myndigheder skal tage hånd om problemerne.

Det skal være et varieret udvalg af tilbud til de børn, som har det svært i en almindelig daginstitution.

Hjælp til supervision - også tværfagligt.

Pædagogiske konsulenter både i forhold til børn og personale.

 

Samarbejde med Danske Bank

De vælger repræsentanter til vores bestyrelse, som har indsigt i ledelse og økonomi.

De føler vi er deres institution - være hjælpsomme og opfylde vores ønsker.

 

De faglige organisationer

Uddannelse af tillidsrepræsentanter.

De er i stand til at servicere og rådgive de enkelte faggrupper under hensyntagen til deres funktioner - herunder ledelsen.

Deltage i forskellige arbejdsgrupper.


Udskrift fra: inst.htk.dk - 4. June 2020, kl. 06:09.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://minigiro.htk.dk/Virksomhedsplan/Visioner_og_maal/Eksterne_samarbejdspartnere.aspx