Ledelse og administration - visioner og mål

Ledelsen i MiniGiro består af:

Virksomhedsinstitutionslederleder, Carsten
Pædagog med særlige beføjelser, Anne Dorthe


Lederen indgår ikke i normeringen på stuerne.

Lederen er beskæftiget med ledelsesopgaver, forholdsvis de administrative opgaver, herunder budget, kontering, indskrivning af nye børn, intern flytning af børn, årsnorm, sygemeldings- og arbejds-tidsopgørelsesindberetninger, møder, medarbejdersamtaler, lønforhandlinger, kontakter ud af huset.


Lederen har ansvar for de 2 vuggestuegrupper. Medarbejder- og lønsamtaler, sygesamtaler, forældresamtaler. Har ansvaret i forhold til køkken og rengøring. Desuden deltager i den første time på stuemøderne.

 

Pædagog med særlige beføjelser har det pædagogiske ledelsesansvar for de 2 børnehavegrupper. Der afsat ca. 8 timer pr. uge til ledelsesarbejdet, herunder medarbejder- og lønsamtaler, sygesamtaler, forældresamtaler. Har ansvaret i forhold til arbejdstidsskema, vikar- og ferieplanlægning. Desuden deltager i den første time på Frimærkernes stuemøder.

 

Der er et ugentligt internt ledelsesmøde.


Samarbejdet i teamet 

Vision:
Ledelsen skal have en fælles grundholdning

 

Mål:
Ledelsen arbejder som et team.

 

Handling:
Vi diskuterer os frem til en fælles holdning / enighed, som vi hver især loyalt overholder.
Kan vi ikke nå til enighed i teamet, udmelder vi vores uenighed.
Vi skal i teamet turde komme med vanvittige ideer og tanker - uden det bliver brugt imod en.
Vi skal være aktivt deltagende i de ting, som sker i institutionen.
Vi skal uddannelsesmæssigt holde os ajour. 


Kulturskaber

Vision:
Ledelsen er kulturskaber og ansvarlig for, at institutionens kultur er i stadig udvikling

 

Mål:
Ledelsen medvirker til at ansætte de rigtige medarbejdere.
Ledelsen skal have personalets tillid og opbakning.
Ledelsen skal have fingeren på pulsen og være på forkant med evt. problemer / konflikter.

 

Handling:
Ledelsen skal skabe plads og rum til at de rigtige ideer bliver udført.
Ledelse og medarbejdere skal have fælles holdninger til det pædagogiske arbejde.
Kunne formidle ide og praksis.
Skal være visionær og initiativtager.
Skal kunne planlægge på langt sigt.
Skabe mulighed for en konstruktiv kommunikation.
Ledelsen skal være lydhør for alles meninger, men behøver nødvendigvis ikke komme til samme standpunkt.
Ledelsen skal være opmærksom på den enkelte medarbejders ve og vel – personalepleje.


Udskrift fra: inst.htk.dk - 27. February 2020, kl. 03:00.
Informationerne må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.
Artiklens placering: http://minigiro.htk.dk/Virksomhedsplan/Visioner_og_maal/Ledelse_og_administration.aspx